Un cuvant de la Pastorul nostru

Dacă Biserica este cea mai înaltă expresie a voii lui Dumnezeu în dispensația actuală, atunci toate privirile și eforturile credincioșilor trebuie sa fie îndreptate într-acolo. Biserica este proprietatea Domnului Isus Cristos, El este capul Bisericii. Biserica este unică în misiunea și menirea ei. Mântuitorul a spus: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune”. Ea este „locul unde locuiește Dumnezeu prin Duhul”, cel mai important organism aflat in existență sub soare. Biserica locală este un bastion al lui Dumnezeu într-o lume „care zace în cel rău”, „ambasada lui Dumnezeu” într-un pământ străin, „avanpostul” invaziei împărăției luminii într-o țară a întunerecului, o „avanpremieră” a ceea ce va fi și „o taină” pe care cei din lume nu o pot înțege. Dumnezeu să vă binecuvânteze!