Program Servicii

Joi 19:00 – Studiu biblic, rugăciune, cântări, poezii.
Serile de joi sunt o adevarată binecuvântare pentru toți cei care ajung la biserică. În sanctuar ne adunăm la un timp de rugăciune și cântare urmate fie de o lecțiune tematică de studiu biblic, fie de un mesaj inspirat din Scriptură. O dată pe lună organizăm o seară de rugăciune dedicată multiplelor cauze pe care le considerăm necesare. În felul acesta batem la poarta milei lui Dumnezeu fie pentru bolnavi, fie pentru cei în nevoi, fie pentru țara noastră.

Duminică 18:00 –  Evanghelizare, cantări, invitati speciali.
În fiecare duminică biserica Betania se adună la închinare în jurul orelor 18:00.  În prima duminică de regulă avem Sărbătoarea Cinei Domnului la Betania, apoi cea de-a doua duminică este dedicată învățăturii din Scripuri avînd ca scop creșterea și maturizarea spirituală a membrilor Bisericii. Îi avem în vedere și pe prietenii Casei Domnului în a treia duminică a lunii când avem un timp de evanghelizare, iar în ultima duminică întreaga seară este rezervată celor tineri. În felul acesta încercăm să pastrăm un echilibru adresându-ne inimilor tuturor celor prezenți prin intermediul cântarilor, rugăciunii și învățăturii Scripturale.

Vă așteptăm cu drag în mijlocul nostru!